Haslevvej 81 B * Højgaard * 4100 Ringsted liv@plusliv.dk +45 21 403 487 plusliv

Plusliv Hypnose Coaching™ hjælper børn og voksne til et lykkeligere liv!

Ydelser

Mine Ydelser til dig

                

Plusliv Online Hypnose Coaching via Skype, FaceTime og Zoom

Du har nu mulighed for Online Hypnose Coaching Sessioner med mig ved at sende mig en sms!

Book tid via sms på telefon: +45 21 403 487
FaceTime: +45 21 403 487
Skype: plusliv
Zoom: https://zoom.us/j/4964641437

Pris Online Sessioner: 30 min. 250 kr. * 60 min. 500 kr. * Betaling forud via Mobile Pay * Ring og hør mere.


PlusLiv Hypnose Coaching

Plusliv Hypnose Coaching

Er en kombination af hypnose og coaching kombineret med NLP, hvor der arbejdes med positive suggestioner (forslag), lige som der arbejdes med forskellige terapeutiske værktøjer under hypnosen.
Hvor du kommer bag om dit bevidste sind og dine kendte tankemønstre som ind til nu har forhindret dig i at skabe de ændringer du ønsker i din hverdag. Så du lettere kan aktiverer dine ubevidste ressourcer og nå dine mål.


PlusLiv Regressions Hypnose

Plusliv Regressions Hypnose

Ved Regressions Hypnosen bliver du guided tilbage i tid til første gang du oplevede en følelse / uhensigtmæssig adfærd.
Der får du mulighed for at omprogrammerer den til en ny og mere positiv oplevelse af den gamle situation.
Derefter bringer du den nye oplevelse / følelse med dig frem til nutiden, hvor den på vejen transformere alle lignende situationer og oplevelser. Mange oplever på denne måde let at kunne slippe gamle dybe tramatiske mønstre og oplevelser.


PlusLiv Ego State Hypno-terapi

Plusliv Ego State Hypno-terapi

Vi har nogle forskellige udgaver af vort ego. Man kan sig vi i forskellige sammenhænge “spiller” forskellige roller, har forskellige ydre udtryk i vore handlinger m.m. Vi fødes helt uden disse Ego Tilstande, men de skabes igennem livet.

Når du oplever der lige som er to dele inde i dig der diskuterer om de f.eks. skal holde op med at ryge eller ej… Ja så er der tale om to Ego Tilstande hvor den ene ønsker for dig at du holder op med at ryge fordi….(noget der er godt for dig) Og den anden Ego Tilstand der ønsker for dig at du fortsætter fordi… (noget andet der også er godt for dig)
Ego State Hypno-terapi går ud på at “mægle” imellem de to dele i dig, så de enes om en fælles og positiv løsning for dig.


PlusLiv Kognitiv Hypno-terapi

Plusliv Kognitiv Hypno-terapi

Kognitiv Terapi er en terapiform, som fokuserer på, hvad du tænker om sig selv og dine vanskeligheder. Metoden er specielt effektiv ved depression og angst, men kan også bruges til en række andre psykiske problemer. Denne terapiform kombineres med Hypnose, der bringer dig forbi din bevidshed og de tanke – og handlemønstre du plejer at hænge fast i. Du kommer dybt ned i din underbevidsthed, et sted hvor der er rigtig mange kraftfulde ressourcer at hente frem som du kan bringe i spil via denne kombination af Hypnose og Kognitiv Terapi.


PlusLiv Hypno-terapi

Plusliv Børne- & Unge Hypnose

Jeg tilbyder at arbejde med børn og unge fra 5 – 18 år i samarbejde med forældrene. De udfordringer der bl.a. kan afhjælpes er:

Angst, Panik Angst, Forbier, Mørkeræd, Stammen, Sengevædning, Koncentrationsbesvær, Stavning, Indlæringsproblemer, Generthed, Stress, håndtering af følelser m.v.
Konsultationen forgår som en kombination af samtale, leg og hypnose, hvor forældrene også inddrages i begyndelse af konsultationen.